Sortownie cebuli
KD, OM-3, 2 x SO 900/2500

Opis rozwiązania
Kluczowym elementem przygotowania cebuli do sprzedaży jest podzielenie jej na odpowiednie frakcje. Przed podziałem na frakcje cebula wymaga obcięcia szczypioru.

Cebula pobrana z przechowalni podawana jest na bufor dozujący który zintegrowany jest z wywrotnicą skrzyniopalet KD (1). Zadaniem buforu jest zapewnienie stałego i równomiernego dozowania towaru na linię produkcyjną. Bufor poprzez przenośnik pośredniczący (2) podaje cebulę na obcinaczkę szczypioru OM-3 (3). Następnie obcięta cebula podawana jest na pierwszy sortownik obiegowy z taśmą sortującą o rozmiarze 36x36mm (4). Frakcja o średnicy do 36mm podawana jest do skrzyniopalety (5), natomiast frakcja powyżej 36mm podawana jest na kolejny sortownik obiegowy (6) w którym przy wykorzystaniu taśmy sortującej o rozmiarze 50×50, towar dzielony jest na frakcję 35-50mm (7) oraz powyżej 50mm (8).