Zrobotyzowane układy paletyzacji

Zrobotyzowne stanowisko do paletyzacji PR1-W przeznaczone jest do układania worków z warzywami oraz materiałami sypkimi na paletach. Użycie robota przemysłowego ogranicza wysokość urządzenia, pozwalając na zastosowanie stanowiska w niskich pomieszczeniach.