Bufory dozujące z wywrotnicą skrzyniopalet

Zbiornik buforowy KD znajduje się na początku linii technologicznej i spełnia dwie kluczowe funkcje: buforowanie towaru oraz równomierne dostarczanie go na linię. Zintegrowana wywrotnica skrzyniopalet pozwala w efektywny sposób wykorzystać powierzchnię hali produkcyjnej.