Wysokowydajna linia do warzyw

Wysokowydajna linia do warzyw
R09L, RA-1, PK-4

Opis rozwiązania
W pełni automatyczne rozwiązania do ważenia, pakowania oraz paletyzacji 15kg worków cebuli złotej.

Surowiec podawany jest na wagę kombinacyjną (1) dzięki przenośnikowi załadowczemu (2). Waga po zważeniu warzyw o masie zadanej przez użytkownika, podaje porcję do maszyny pakującej (3). Następnie worki są obracane (4) i podawane do głowicy obrotowej (5) paletyzatora. Głowica układa worki według układu z receptury, która została wybrana na dotykowym panelu operatorskim (6). Po ułożeniu wszystkich warstw, paleta opuszcza komorę formującą paletyzatora i zostaje owinięta siatką (7). Gotowe palety odbierane są z buforu (8) wózkiem widłowym.