Bufory BD stanowią początek linii technologicznych. Ich zadaniem jest buforowanie oraz równomierne dozowanie towaru na linię.