Początkowe etapy linii technologicznych rozpoczynają się od koszy zasypowych, które umożliwiają przyjęcie towaru oraz równomierne podanie go na dalsze etapy produkcji.