Kosze przyjęciowe stacjonarne

Kosze przyjęciowe stanowią początek linii technologicznych. Ich zadaniem jest przyjęcie towaru oraz równomierne dozowanie na linię. W serii KPW przyjęcie towaru odbywa się ze skrzyniopalet lub worków big-bag.