Ważenie oraz pakowanie materiałów sypkich z automatycznym zaszywaniem

22 marca 2022

Prezentujemy film z naszej realizacji ważenia i pakowania materiałów sypkich. W skład tej lini wchodzą maszyny takie jak:
Wagoworkownica elektroniczna WE-50 V pozioma
Przenośnik taśmowy PT-1
Automatyczne wprowadzanie worka z zaszywarką fischbein
Zmiana kierunku jazdy worka
Przenośnik taśmowy PT 2