Nowoczesny system układania worków na palecie

22 marca 2022

Prezentujemy film z naszej realizacji linii paletyzacji Robotem Kawasaki CP180L. W skład linii wchodzą takie maszyny jak:
Kosz przyjęciowy KPS-1 350
Wagoworkownica elektroniczna WE-50 V
Przenośnik taśmowy PT-1
Automatyczne wprowadzanie worka z zaszywarką fischbein (jednonitkowa)
Zmiana kierunku jazdy worka
Przenośnik taśmowy PT- 1800×600
Rolotok worków kwadratowy RK 200×500
Robot Kawasaki Robotic CP180L
Automatyczny magazyn palet
Rolotok worków 1,5 mb
Rolotok worków 3mb
Szafa terująca systemem paletyzacji
Wygrodzenie celi wraz z systemem bezpieczeństwa