Waga BBS-2 służy do ważenia materiałów sypkich w workach typu Big-Bag. Dwie sekcje ważące pozwalają na zachowanie ciągłości pracy linii technologicznej.