Wywrotnica służy do rozładunku skrzyniopalet z towarem.