Szafa sterująca systemem paletyzacji

Szafa sterująca odpowiada za cały proces produkcji. Sterująca każdym urządzeniem występującym w linii produkcyjnej, oraz za poprawne działanie systemu bezpieczeństwa miedzy innymi tzw. Kurtyn. Szafa sterująca posiada panel operatora za pomocą którego użytkownik może sterować całym procesem produkcji oraz każdym urządzeniem z osobna (sprawdzanie działania systemów).

Dodatkowe opcje:

  • Możliwość prowadzenia statystyk dla linii produkcyjnej w przejrzystej formie przeglądarki
  • Możliwość prowadzenia statystyk dla poszczególnych operatorów
  • Możliwość sprawdzenia wagi worka co x szt.
  • Możliwość poglądu linii produkcyjnej w przeglądarce (LIVE)
Szafa sterująca systemem paletyzacji

Długość

300 mm

Szerokość

805 mm

Wysokość

1500 mm

Waga

58 kg