Automat pakujący do worków foliowych jest urządzeniem doskonale sprawdzającym się do całkowicie automatycznego pakowania  materiałów sypkich w worki foliowe. Końcowym efektem pracy maszyny są estetycznie zapakowane produkty sypkie w opakowaniu foliowym. Maszyna charakteryzuje się zdecydowanie zwiększoną wydajnością (600 szt/h) co wynika z zautomatyzowania procesu zgrzewania , eliminuje tutaj tak zwany czynnik ludzki. W procesie zgrzewania wykorzystuje gorące powietrze do wytworzenia zgrzeiny. Folie PE wykonane z materiałów wtórnych charakteryzują się różnymi grubościami dlatego zastosowaliśmy  zautomatyzowany system pomiaru grubości folii on-line czyli tuż przed procesem zgrzewania. Mając na uwadze dobro środowiska i politykę gospodarowania odpadami wynikającą bezpośrednio z kryzysu klimatycznego możliwe jest zgrzewanie folii z regranulatów polietylenowych, czyli rękawów foliowych wykonanych z materiałów wtórnych. Nasz automat pakujący jest również konkurencyjny na rynku z powodu swoich małych gabarytów . Ograniczenia powierzchniowe u potencjalnych klientów nie stanowią już przeszkody ponieważ wysokość minimalną pomieszczenia określamy już od 3000 mm. Automat pakujący przystosowany jest do współpracy z wagoworkownicami elektronicznymi. Połączenie maszyny pakującej z naważającą daje doskonałą całkowicie zautomatyzowaną linię naważająco – pakującą  przystosowaną do ważenia w worki od 5kg  do 25kg.

Automat pakujący AP25

Długość

4542 mm

Szerokość

1616 mm

Wysokość

2149 mm

Waga

Moc

Zasilanie elektryczne

400 V