youtube   facebook

 

flaga unii europejskiej 

Fundusze Europejski, Unia Europejska

Beneficjent DOMASZ TOMASZ WALIGÓRA realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie wyników prac B+R w firmie DOMASZ w celu wprowadzenia na rynek
innowacyjnego automatu pakującego”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.1


Cel projektu: wdrożenie zleconych oraz własnych prac B+R, które umożliwią rozpoczęcie produkcji znacząco udoskonalonego automatu pakującego charakteryzującego się zwiększoną wydajnością, wykorzystaniem gorącego powietrza do wytworzenia zgrzeiny, automatycznym pomiarem grubości folii przed procesem zgrzewania oraz możliwością zgrzewania folii z regranulatów polietylenowych.

Planowane efekty projektu: - podniesienie konkurencyjności firmy DOMASZ;
- wprowadzenie innowacji produktowej;
- utworzenie nowych miejsc pracy


Wartość projektu: 2 205 882,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 807 030,00 PLN


Projekt realizowany w okresie 01.04.2020 r. – 31.12.2020 r.

Ważenie i pakowanie warzyw

Ważenie i pakowanie warzyw

separator

 

Ważenie i pakowanie materiałów sypkich

Ważenie i pakowanie materiałów sypkich

separator

 

Pozostałe maszyny

Pozostałe maszyny

separator

 

Zaszywarki i zgrzewarki

Zaszywarki i zgrzewarki

separator